බුදු සමය වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අදහස්‌ කරනු ලබන්නේ 18 වැනි සියවසේ අග භාගයෙන් පසු කාලයට අයත් බුදු දහමයි. විශේෂයෙන්ම 19 වැනි සියවසේ සිද්ධ වූ දේශපාලනික, ආර්ථික හා තාක්‍ෂණික පෙරළි නිසා බුදු දහම බටහිරට ව්‍යාප්ත වී ගිය ආකාරය අවධාරණය කෙරේ.

They Found Way

රෝනල්ඩිනෝ ...
ලොව හොදම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා.. 
ඔහු බෞද්ධයෙකි....
තරගයට පෙර ආගම සිහි කරන අයුරු ..... 
Buddhism is Peaceful Religion


free counters